Brava za kliznu kapiju


Brava za kliznu kapiju

Brava za kliznu kapiju, kompletan cenovnik

 • 010 - 1

 • 010 - 2

 • 010 - 3

 • 010 - 4

 • 010 - 5

 • 010 - 6

 • 010 - 7

 • 010 - 8

 • 010 - 9

 • 010 - 10

 • 010 - 11

 • 010 - 12

 • 010 - 13

 • 010 - 14

 • 010 - 15

 • 010 - 16

 • 010 - 17

 • 010 - 18

 • 010 - 19

 • 010 - 20

 • 010 - 21

 • 010 - 22

 • Brava za kliznu kapiju

 • Brava za kliznu kapiju

 • Reza za kliznu kapiju

 • Brava za metalna vrata

 • Brava za drvena vrata

 • Kvaka za metalna vrata

 • Kvaka za drvena vrata

 • Cilindar za bravu,uložak brave

 • Kugla rukohvat

 • Ručka za sanduk cinkovana

 • Reza najmanja

 • Reza uska

 • Reza mala

 • Reza opruga

 • Reza var sa rupom za katanac

 • Reza široka sa rupom za katanac

 • Reza bajonet var

 • Reza bajonet široka

 • Reza kutija 18x18

 • Reza bajonet kutija 18x18

 • Ušice za katanac cinkovane

 • Sigurnosni katanac

 • Sigurnosni katanac veći